dinsdag 22 januari 2008

Verschillende soorten kindermishandeling.


Kindermishandeling
Kindermishandeling kan zowel in gezinnen, op scholen als in de buurt voorkomen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen er debet aan zijn en het kan uitlopende oorzaken hebben. Kindermishandeling kan in verschillende soorten voorkomen. Zo kan een kind veel geslagen worden, maar ook het compleet negeren van een kind is kindermishandeling. Verder zijn er nog dingen als verwaarlozing en seksueel misbruik. Hieronder volgt een overzicht van de zes vormen kindermishandeling die voorkomen. Het is zo, dat er vaak meerdere vormen van kindermishandeling tegelijk voorkomen.

Vormen van kindermishandeling
- lichamelijke mishandeling
- emotionele mishandeling
- lichamelijke verwaarlozing
- emotionele verwaarlozing
- seksueel misbruik
- institutionele kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling.
Lichamelijke mishandeling is het toebrengen van letsel door ouders, verwanten of opvoeders. Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende voorbeelden: slaan, stompen, duwen, steken, brandwonden toebrengen, vergiftigen, knijpen etc. Het letsel dat kinderen hieraan over kunnen houden, hebben in ieder geval ook lichamelijke gevolgen: blauwe plekken, kneuzingen, breuken, letsels aan inwendige organen, hoofdletsels, soms letsels die uitwendig niet zichtbaar zijn.

Het kind heeft regelmatig blauwe plekken (vaak op vreemde plaatsen, zoals rug en billen)
- Het kind heeft onverklaarbare kneuzingen, striemen, schaafwonden
- Het kind heeft vaak botbreuken
- Het kind heeft brandwonden met een speciale vorm
- Het kind heeft veel littekens. - Het kind is vaak afwezig wegens ziekte
- Het kind reageert angstig op gehuil van andere kinderen
- Het kind is bang voor opvoeders en andere verzorgers
- Het kind is angstig en afkerig van contact met volwassenen in zijn algemeen
- Het kind verwacht snel straf (het kind duikt bijvoorbeeld weg, als je het wilt aaien)

Emotionele mishandeling.
Elk kind heeft emotionele behoeften nodig. Denk hierbij aan steun, bescherming, veiligheid en geborgenheid. Groeit het kind op in een vijandig, afwijzend en onvoorspelbaar klimaat, krijgt het hier zeker te kort aan. Wat het kind ook doet, nooit is het goed genoeg.
Voorbeelden van deze vorm van mishandeling zijn: pesten, treiteren, vernederen, schelden, bespotten, negeren, opzettelijk in gevaar brengen, opzettelijk speelgoed of andere voorwerpen vernietigen, dreigen met geweld of met de dood, terroriseren, eindeloos en onnodig verbieden of straffen, achterstellen bij andere kinderen, isoleren van anderen of verhinderen van contacten met anderen, te hoge eisen stellen etc.
Het gevolg hiervan is dat het kind het gevoel krijgt dat het er eigenlijk niet had moeten zijn of dat het een ander kind het moeten zijn.

Lichamelijke verwaarlozing.
Iedereen heeft recht op bepaalde basisbehoeften. Kinderen zeker. Basisbehoeften voor kinderen zijn onder andere kleding, voeding, hygiƫne, medische verzorging en slaap. Bij lichamelijke verwaarlozing krijgt het kind niet de zorg waar het recht op heeft.
Voorbeelden hiervan zijn: het kind in de kou of regen laten staan, onvoldoende of ongeschikte voeding geven, geen medische zorg verlenen, het kind slechte kleding geven.
Het gevolg hiervan kan zijn dat een kind een slechte weerstand opbouwt, veel ziek is en erg moe.

Emotionele verwaarlozing.
Een ouder-kindrelatie is iets heel belangrijks voor een prettige jeugd. Bij emotionele verwaarlozing is deze relatie koel, liefdeloos en afwijzend. Het kind krijgt geen aandacht, genegenheid, ondersteuning of stimulering. Deze vorm van mishandeling begint meestal al vanaf de geboorte of vanaf de eerste levensjaren.
Voorbeelden van emotionele verwaarlozing: de ouder is niet emotioneel beschikbaar, communiceert niet of speelt niet met de baby, het kind wordt voortdurend aan zijn lot overgelaten (bijvoorbeeld opsluiten), de ouder helpt niet wanneer het kind hulp nodig heeft, de ouder doet net alsof het kind niet bestaat.
Gevolgen hiervan kunnen zijn dat er groei- en ontwikkelingsproblemen optreden. Dit kan in combinatie gaan met ernstige gedragsstoornissen (zoals agressie).

Seksueel misbruik.
Een definitie van seksueel misbruik luidt: ‘het betrekken van afhankelijke, op het vlak van ontwikkeling onrijpe kinderen of jongeren in seksuele activiteiten die ze niet volledig begrijpen of die de sociale grenzen van een familierelatie overschrijden’.
Voorbeelden van seksuele mishandeling zijn: ongewenste seksuele aanrakingen, spelletjes met kinderen of het betrekken van kinderen bij spelletjes (pornofilms laten kijken, masturbatie etc.), begluren, betasten, verkrachten (met of zonder verwondingen), incest (wettelijk betekent dit seksuele handelingen tussen bloedverwanten tot de 3°, dus: ouders, broer, zus, grootouders, oom, tante, stiefouder, nieuwe partner biologische ouder, stiefbroer, stiefzus, zoon of dochter van nieuwe partner etc.), georganiseerde seksuele uitbuiting (kinderprostitutie, kinderpornografie, kinderhandel met het oog op seksuele uitbuiting, individuele pedofilie).
De gevolgen van seksueel misbruik zijn groot: ongewenste zwangerschappen, sociaal-emotionele problemen, angsten, afkeer tegen lichamelijk contact (ook al zit er geen verkeerde bedoeling achter), inwendige gevolgen, etc.

Institutionele kindermishandeling.
Zoals het woord al een beetje zegt, deze vorm van kindermishandeling wordt gepleegd in een instelling, door een personeelslid of als gevolg van de werking van een systeem (oorlogskinderen, kinderen die niet naar school kunnen). Bij deze vorm van mishandeling heeft de dader een beroepsmatige relatie met het kind. Het is een leerkracht, een onthaalouder, de badmeester of bijvoorbeeld de pianoleraar.

Geen opmerkingen: